Man aan laptop homepage
simple

Stop die piekergedachten

 

 

Je gedachten zijn maar gedachten

Dat voortdurend gepieker is vervelend. We hebben allemaal een interne stem die ons vertelt wat we moeten doen of waar we ons zorgen over moeten maken. Die stem is bij de ene persoon meer aanwezig dan bij de andere. Maar eigenlijk hoeven we die gedachten niet allemaal te geloven. Leer er meer over in de video van welzijnsexperte Hilde De Man.

Vier eenvoudige tips die al kunnen helpen

Probeer onderstaande tips uit de cognitieve psychologie om flexibeler om te gaan met piekergedachten: 

  • Reserveer dagelijks een apart piekermoment om je gedachten de vrije loop te laten gaan. Sluit dit moment ook bewust af.
  • Noteer de gedachten die door je hoofd gaan. Hoe ziet jouw gedachtenketting er uit? Escaleren je gedachten snel? Slaat het ergens op? Door gedachten te noteren, help je jezelf bovendien om structuur aan te brengen in de chaos.
  • Focus je op je omgeving zodra je begint te piekeren. Op die manier kan je het piekeren onderbreken. Wat hoor je binnen? Wat hoor je buiten? Wat zie je? Hoe ruikt het daar? Je focust op het hier en nu.
  • Zeg je gedachten luidop.Spreek de positieve gedachten anders uit dan de negatieve. Bv. een hoge stem voor positieve gedachten en een lage, langzame stem voor negatieve.  

Oefening: De rampmeter helpt je nuanceren

Veerkracht is de kunst om mee te deinen op de golven van verandering, om tegenslagen te boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden. Denk aan de taaie kracht van riet dat platgelegd wordt door de wind maar telkens weer opveert. Moeilijkheden kan je dus ook als uitdagingen beschouwen. De rampmeter hieronder kan je helpen om moeilijkheden te nuanceren. Is het echt erg? Of valt het eigenlijk wel mee en kan ik er iets mee?

Zodra je in een probleemsituatie komt, stel je je de volgende vragen:

  • Waar plaats je de moeilijkheid die je momenteel ondervindt op de rampmeter? 
  • Waarom is het niet erger dan dat?
  • Wat kan ik doen om met deze moeilijkheid om te gaan? 
Rampmeter

Je hoeft niet alles alleen te kunnen. Vraag op tijd hulp in je omgeving. Weet dat Acerta er ook is voor jou, bijvoorbeeld via loopbaanbegeleiding.

Ga zelf aan de slag